רשימת
הזמרים
לנה זבגארה
ניקוס קורקוליס
פאנוס קיאמוס
פטרוס יאקובידיס
קטרינה ליוליו
ת'ודוריס פריס