אקרופוליס וגבעת הליקאביטוס - צילום: הזהוב
אקרופוליס וגבעת הליקאביטוס - צילום: הזהוב
האקרופוליס - צילום הזהוב
האקרופוליס - צילום "הזהוב"

ההרודיון - צילום הזהוב
ההרודיון - צילום "הזהוב"